به فورس خوش آمدید

Tagged as: کمپین‌ imc، ibc، imbc

نکات مهم در برگزاری کمپین‌ imc، ibc، imbc چیست؟

نکات مهمی که باید در طراحی و برگزاری کمپین‌ imc، ibc، imbc به آن‌ها توجه کنیم، شامل چه مواردی است؟ در این مطلب به بیان مواردی می‌پردازیم که باید در طراحی و برگزاری کمپین‌ imc، ibc، imbc به آن‌ها توجه کنیم. در آمیخته بازاریابی دیجیتال مارکتینگ، بیان کردیم که پروموشن‌ها چهارمین