ایمیل مارکتینگ

ایمیل مارکتینگ

۱ – سیستم های ارسال ایمیل هوشمند

سیستم های ارسال ایمیل هوشمند سامانه های پیشرفته ی هوشمند ارسال ایمیل به صورت inbox به مخاطبین هدف با اتوماسیون و گزارش دهی بالا هستند.

با کمک فورس در ایمیل مارکتینگ هوشمند با ارسال پیام های spam مواجه نخواهید شد. جذب مخاطب علاقه مند به حوزه ی فعالیت شما عملا به معنی پیدا کردن سرنخی برای تبدیل این مشتریان به مشتریان دائمی شماست.

۲ – کمپین هوشمند جذب مخاطب

راه اندازی برنامه ها و خلاقیت هایی برای جذب مخاطب هدف

تیم خلاقیت فورس راهکارهای ویژه ای برای جذب مخاطبین هدف برای کمپین های ایمیل مارکتینگ دارد.

منو