مشاوره

مشاوره

ارائه خدمات مشاوره تخصصی به واحد مدیریت ارشد سازمان، مدیر برند و واحد بازاریابی سازمان برای رخداد اهداف استراتژیک سازمان

بکارگیری مجرب ترین مدیران با تجربهی اجرایی در سازمان ها و رزومه ی موفق و با دانش روز مدیریت کسب و کار، برند سازی و بازاریابی ویژگی و تمایز فورس در این زمینه است

منو