به فورس خوش آمدید

برندینگ

دیجیتال مارکتینگ چیست؟

بخش پنجم : تعیین جایگاه در بازار گام بعدی در روند دیجیتال مارکتینگ پوزیشنینگ و یا تعیین جایگاه در بازار است. این گام بسیار مهم بوده و در گذشته تحت عنوان برندینگ شناخته می شده است. در واقع هدف کسب و کار در گام پوزیشنینگ مشخص کردن جایگاه برند خود در بازار