به فورس خوش آمدید

دیجیتال مارکتینگ

دیجیتال مارکتینگ چیست؟

بخش اول : معرفی مراحل دیجیتال مارکتینگ امروزه مسئله دیجیتال مارکتینگ از جمله داغ ترین مباحث در زمینه بازاریابی ست. می توان گفت کمتر کسب و کاری وجود دارد که اندکی پس از آغاز به کار ایده ی توسعه بازار خود را از طریق دیجیتال مارکتینگ در سر نپرورانده باشد.