به فورس خوش آمدید

مارکتینگ

دیجیتال مارکتینگ چیست؟

بخش هفتم : اولین عنصر معجون بازاریابی، محصول اولین و مهم ترین عنصر معجون بازاریابی در تعریف دیجیتال مارکتینگ کاتلر product یا محصول است. یک کسب و کار دارای تعدادی محصول است. گاهی با وجود اینکه این محصولات مشخص اند؛ ممکن است در گام نخست یعنی تحقیقات بازار یا مارکتینگ

آمیخته بازاریابی در دیجیتال مارکتینگ

بخش ششم : آمیخته بازاریابی در سری مقالات “دیجیتال مارکتینگ چیست؟”  تا به این جا آموختید مراحل تحلیل بازار، بخش بندی بازار، هدف گذاری بازار، و جایگاه یابی در بازار را باید طی کرده تا با شناسایی دقیق مشتریان خود و تعیین جایگاه محصول خود در ذهن آن‌ها، از منابع

تعیین جایگاه بازار در دیجیتال مارکتینگ

بخش پنجم : تعیین جایگاه در بازار در سری مقالات “دیجیتال مارکتینگ چیست؟” با مراحل دیجیتال مارکتینگ آشنا شدید. آموختید که برای یک آغاز حرفه‌ای باید تحلیل بازار انجام داده تا با شناخت کافی گام بردارید. سپس در گام‌های به بخش بندی بازار و هدف گذاری بازار خود پرداختید تا بتوانید

هدف گذاری بازار در دیجیتال مارکتینگ

بخش چهارم تاکنون در سری مقالات “دیجیتال مارکتینگ چیست” با بازاریابی دیجیتال و مراحل کلی آن آشنا شدید. هم‌چنین درباره مراحل تحلیل بازار و بخش بندی بازار جهت استفاده بهینه از منابع و نزدیک شدن به مشتریان هدف خود مطالعه نمودید.  گام بعدی در این مسیر، هدف گذاری بازار است.

بخش بندی بازار در دیجیتال مارکتینگ

بخش سوم : بخش بندی بازار در مقاله‌های پیشین با مفهوم دیجیتال مارکتینگ آشنا شدید، درباره مراحل بازاریابی دیجیتال مطالعه کردید و با مرحله آغازین دیجیتال مارکتینگ، تحلیل بازار، آشنا شدید. گام بعدی در این مسیر برای یک کسب و کار، بخش بندی بازار است. بخش بندی بازار در واقع

تحلیل بازار در دیجیتال مارکتینگ

بخش دوم : تحلیل بازار واقعیت آن است که بازاریابان به دنبال شناسایی مخاطبان و نیازمندان احتمالی به محصولات خود هستند و تلاش می‌کنند مراکز تجمع این افراد را شناسایی کرده و به روشی آن‌ها را از وضعیت محصولات خود آگاه سازند. بازاریابان به دنبال ایجاد شرایط فروش و هم‌چنین

12