به فورس خوش آمدید

مارکتینگ

ارتباط بین اصول بازاریابی کلاسیک و دیجیتال مارکتینگ چیست؟

با فراگیر شدن ابزارهای الکترونیکی و امکان برقراری ارتباط، دیجیتال مارکتینگ نقش پررنگ تری نسبت به بازاریابی کلاسیک در موفقیت کسب و کارها پیدا کرده است. بازاریابی کلاسیک و دیجیتال مارکتینگ تفاوت های مورد توجه ای با یکدیگر دارند اما آنچه در این مقاله مورد بررسی قرار خواهد گرفت ارتباط

دیجیتال مارکتینگ چیست؟

بخش سیزدهم : هفتمین عنصر معجون بازاریابی، دارایی های فیزیکی هفتمین و آخرین عنصر در معجون بازاریابی در تعریف دیجیتال مارکتینگ کاتلر physical evidence یا دارایی های فیزیکی نام دارد. دارایی های فیزیکی هر آن چیزی ست که توسط مشتریان یک کسب و کار مشاهده می شود و بر روی آن ها

دیجیتال مارکتینگ چیست؟

بخش دوازدهم : ششمین عنصر معجون بازاریابی، فرآیندها عنصر ششم در معجون بازاریابی در دیجیتال مارکتینگ Process یا فرآیند است. تمامی مراحل از لحظه سفارش خدمات تا هنگامی که مشتری آن را دریافت می دارد؛ فرآیند ارائه محصول نامیده می شود. اهمیت این عنصر از معجون بازاریابی زمانی آشکار می

دیجیتال مارکتینگ چیست؟

بخش یازدهم : پنجمین عنصر معجون بازاریابی، پرسنل و کارمندان همانطور که گفته شد در تعریف دیجیتال مارکتینگ کاتلر برای معجون بازاریابی، برای محصولات به صورت خدمات سه عنصر دیگر نیز وجود دارد که مهم ترین آن People یا کارمندان و پرسنل یک کسب و کار است. از آنجایی که

دیجیتال مارکتینگ چیست؟

بخش دهم : چهارمین عنصر معجون بازاریابی، تشویق ها در معجون بازاریابی کاتلر در تعریف دیجیتال مارکتینگ، عنصر چهارم Promotion یا تشویق ها می باشد. پروموشن مجموعه ی هر آن چیزی ست که یک کسب و کار برای معرفی، ارائه و توسعه فروش محصولات خود انجام می دهد. در دیجیتال

دیجیتال مارکتینگ چیست؟

بخش نهم : سومین عنصر معجون بازاریابی، محل های ارائه در معجون بازاریابی در تعریف دیجیتال مارکتینگ کاتلر، سومین عنصر Place یا مکان ارائه کالا می باشد. در بازاریابی کلان فارغ از اینکه یک کسب و کار در دنیای واقعی قصد بازاریابی دارد یا در دنیای دیجیتال، محل های ارائه

دیجیتال مارکتینگ چیست؟

بخش هشتم : دومین عنصر معجون بازاریابی، قیمت عنصر دوم در معجون بازاریابی کاتلر در دیجیتال مارکتینگ price یا قیمت نام دارد. اینکه محصولات یک کسب و کار با چه قیمتی ارائه شوند موضوع بسیار مهمی ست و برای تعیین آن باید در گام شناسایی و مظالعات بازار از مراحل

دیجیتال مارکتینگ چیست؟

بخش هفتم : اولین عنصر معجون بازاریابی، محصول اولین و مهم ترین عنصر معجون بازاریابی در تعریف دیجیتال مارکتینگ کاتلر product یا محصول است. یک کسب و کار دارای تعدادی محصول است. گاهی با وجود اینکه این محصولات مشخص اند؛ ممکن است در گام نخست یعنی تحقیقات بازار یا مارکتینگ

دیجیتال مارکتینگ چیست؟

بخش ششم : معجون بازاریابی در گام بعدی دیجیتال مارکتینگ کاتلر عبارت “میکس دیجیتال مارکتینگ” یا “معجون بازاریابی” را مطرح می کند. میکس دیجیتال مارکتینگ برای محصولات به صورت کالا شامل چهار عنصر و برای محصولات به صورت خدمات شامل  هفت عنصر می باشد.     چهار عنصر معجون بازاریابی که

دیجیتال مارکتینگ چیست؟

بخش پنجم : تعیین جایگاه در بازار گام بعدی در روند دیجیتال مارکتینگ پوزیشنینگ و یا تعیین جایگاه در بازار است. این گام بسیار مهم بوده و در گذشته تحت عنوان برندینگ شناخته می شده است. در واقع هدف کسب و کار در گام پوزیشنینگ مشخص کردن جایگاه برند خود در بازار

12